Перейти до контенту

Ad fontes у часі і просторі

Нотатки на полях процесу виховання істориків

Сьогодні, як ніколи, відчувається, що Україна стоїть на порозі змін. Вектор розвитку задекларовано, самобутність та ідентичність окреслено, акценти розставлено. Таке вже не один раз траплялося раніше, і наше покоління тут зовсім не унікальне. Справжнім випробуванням буде пройти цей тест та зробити правильні кроки, бути готовими нести за них відповідальність, що не завжди можна було спостерігати у представників попередніх поколінь. Чи не найбільше усе сказане стосується історії та виховання істориків. Це питання дуже тісно пов’язане з проблемою формування свідомого суспільства і стійкої держави. Уже не один раз була нагода пересвідчитись, що обрана модель виховання істориків – це не просто амбівалентна каша зі знань, дат, імен і методів. Це також відповідна картина світу, здатність презентувати і відстоювати себе, творити фундамент майбутнього. Якою повинна бути ця модель – достеменно ніхто сказати не може і не знає. Однак її можна і треба постійно шукати...

Виховувати істориків можна по-різному. Як варіант, їх можна не виховувати взагалі і сподіватися на дива гендмейду, типу: хай самі себе «роблять». Також можна «засмічувати» голови молодих людей, котрі ще не визначились, ким хочуть бути, і випадково потрапили до університету, безглуздим переливанням із пустого в порожнє. Останнє, до прикладу, чудово могло б знаходити вияв у банальному і бездумному переказуванні підручників. Цим можна підмінити процес виховання істориків та вдавати, що все добре. В обох описаних випадках формується ситуація, коли за роки навчання на історичному факультеті нічого іншого, окрім монітора свого комп’ютера, історик не бачить. Мабуть, у такій ситуації дуже складно пояснити, для чого ти щось вивчаєш, а також захищати та відстоювати знання на практиці. Ще з біблійних часів відома істина, що монітор комп’ютера та Вікіпедія – це не джерело, а історик без джерела – це як Мойсей без 10 заповідей. Тож історик повинен бачити тексти і уявляти та розуміти, про що саме він говорить або пише.

Можливо, у це трохи складно повірити сучасній людині, яка живе в умовах функціонування факультетів-конвеєрів, що випускають майстрів переказу підручників, але джерела – це підземний і підводний світ, який в рази цікавіший за вмістилище ідеальних та уніфікованих схем, чим є кожен підручник. Джерело для історика – це фундамент, на якому він стоїть і без знання якого йому важко бути мобільним та гнучким. Ще один рівень – без безпосередньої самостійної роботи з джерелами кожен історик перетворюється, банально, на транслятора міфів – чужих, своїх, державних, національних тощо. Така модель сприйняття історії функціонувала у Радянському Союзі, і, на жаль, її майже повністю успадкувала незалежна Україна. Однак цей принцип не може бути ключовим та визначальним у сприйнятті минулого сьогодні. Справжній розвиток історичної науки та гуманітаристики загалом можливий лише у випадку безпосереднього контакту дослідників з джерелами та відповідним їх коментуванням – із залученням різних методів та підходів, зі взоруванням на тенденції розвитку історичної науки у світі.

На цій хвилі цікавим і корисним, радше навіть обов’язковим і безумовним, є досвід академічної мобільності, що не так часто можна спостерігати на рівні більшості українських вишів. А втім, приємні винятки із загального правила таки трапляються. До прикладу, упродовж 14–18 травня тривав традиційний об’їзд архівів та бібліотек Польщі, організований для студентів-архівістів Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. На основі співпраці між університетами та на підставі укладених між факультетами договорів, на цю практику також було запрошено студентів-архівістів з Харківського національного університету імені Василя Каразіна та студентів архівістики з Львівського національного університету імені Івана Франка.

Практика стала поєднанням приємного з корисним, адже упродовж тижня студенти мали можливість не тільки побувати в кількох польських містах, ознайомитись із функціонуванням архівів, бібліотек та музеїв цієї країни, але й поспілкуватись з колегами з інших міст та країн. Установи Сандомира, Кракова та містечка Кельце відчинили свої двері перед студентами з України та Польщі. Студенти і викладачі відвідали колишній королівський замок, колишню синагогу, низку архівів, музеїв та бібліотек, лабораторію або клініку паперу та ін. У рамках практики до огляду було представлено документи епохи королів Данила та Казимира Великого, епістолярну спадщину кількох польських королів та оригінальні печатки монархів, матеріали з фондів видатних і впливових родів, збірки католицьких орденів тощо. Також студенти мали нагоду дізнатись і побачити на власні очі, як відбувається упорядкування, збереження, а також введення у широкий обіг (через сканування та ін.) рідкісних колекцій джерельного матеріалу.

Приклад практики демонструє, що в Польщі суттєво відмінний та більш відповідальний підхід до збереження своєї історичної спадщини. Також на досить високому рівні там методика співпраці з відвідувачами та логістика просвітницької роботи, популяризація власних фондів і ресурсів. Якщо в Україні багато музеїв та архівів діє за ще радянським принципом «сховати, заборонити доступ і мовчати, що у нас є», то в рамках практики студенти мали нагоду побачити в дії модель відкритої освітньої та просвітницької установи, яка прагне поділитись з відвідувачами своїми скарбами. Отриманий досвід студенти привезуть додому, а відтак, хочеться сподіватися, формуватимуть якісно інший інтелектуальний запит та простір.

Варто також віддати належне організаторам практики, які продумали цікаву й насичену програму, працівникам польських музеїв, архівів та бібліотек. Останні, до прикладу, знаючи, що серед студентів є представники зі Львова та Харкова, умисно виставляли на огляд та розповідали про документи, які мають стосунок до української тематики, акцентували увагу на українському контексті. Як наслідок, студенти, мабуть вперше в житті, мали нагоду побачити та потримати в руках оригінальні документи, писані рукою гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи; лист єзуїта Міхала Боїма, який перебував з місією у Китаї; тексти, які підтверджують, що навіть від імені монархів Речі Посполитої видавались документи, писані руською мовою. Тож можна дуже довго і багато говорити про сучасні відносини між Україною та Польщею, маніпуляції на рівні політикуму, емоційний градус діалогу, але в середовищі хороших людей, і коли є відповідне бажання, двері до комунікації завжди будуть відчиненими. Мабуть, це єдиний шлях, який дозволяє вирватись з полону стереотипів про іншого і налагодити конструктивну співпрацю.

Продовжуючи тему стереотипів, хотілось би окреслити ще один напрямок для роздумів. Він також безпосередньо випливає зі специфіки й контексту описаної тут практики і є дуже великою проблемою, яка поки не отримала належного осмислення. Наскільки ж цікаво, але разом з тим сумно, що в епоху глобалізації та академічної мобільності чи не єдиний місток, де можуть зустрітись історик-архівіст зі Львова та Харкова (тут може бути будь-яке інше місто України), було зведено саме у Любліні. В інших умовах і за інших обставин цей факт міг би виглядати дуже прогресивним, але в наших реаліях, на жаль, вказує лише на ледь не повну відсутність контактів між українськими університетами загалом та факультетами зокрема. Маємо в нашому інтелектуальному морі купу гордих острівців, і кожен з них живе власним, не скажу бурхливим, життям. Це спостереження є ще сумнішим у тому сенсі, що відображає специфіку комунікації та діалогу між українськими містами та регіонами, обізнаності одних про інших загалом – такі речі практично відсутні.

Тож видається дуже важливим, аби подібних практик було більше: за участі студентів з різних українських міст, українсько-польських проектів, зустрічей в інших варіаціях та комбінаціях учасників. З одного боку, це мобільність, співпраця і комунікація, з іншого – професійне зростання і розставляння правильних акцентів у тому, як потрібно працювати з образом минулого, якими методами його вибудовувати і до яких підходів апелювати. Наукова та дидактична цінність подібних поїздок не те що висока – вона височенна. Мабуть, лише в такий спосіб студент може по-справжньому полюбити історію, захотіти її відчувати та розуміти. Не тоді, коли він носить стоси запилених Ленінів і Марксів на практиці, або коли за 5 хвилин готує семінар з Вікіпедії; лише тоді, коли тримає у руках автентичні документи, або бодай має змогу глянути на них.

У цьому сенсі подібні практики навіть можуть змусити самого студента по-іншому дивитись на своє навчання, по-іншому до нього ставитись і його сприймати. Бо суть навчання – не переказ, а пошук. Відтак студент мав би бути подразником, який мотивуватиме лінивого і невідповідального викладача. Тільки в такій системі координат викладач приходитиме на семінар як на інтелектуальний бій, а не для того, щоб прочитати нотатки, які робив двадцять років тому – як воно буває; тільки в такій системі координат можливі зміни в навчальному процесі, світоглядні перебудови.

Коли історик має перед собою джерело, перед ним постає питання методу дослідження, питання коментування джерела і його аналізу. Працюючи з джерелом, історик розуміє контекст і знає значення смислів, про які говорить. Якщо він не розуміє процесу утворення та походження знань, ці знання відірвані від контексту і жодного значення не мають. Гіпотезу на основі такої інформації неможливо відстояти і захистити. Натомість про самостійно пройдений шлях від джерела до гіпотези чи теорії хочеться розказати. Як наслідок, виникає бажання вчитися говорити на публіці і писати власні тексти. Мабуть, десь так мав би формуватись самостійний та критично мислячий історик, не транслятор, а творець…

Автор - Євген Гулюк.
Оригінальна публікація тут

Останні новини